<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sales Playbook myynnin tehostajana [eBook] 

Sales Playbook myynnin tehostajana [eBook]

Mikä on Sales Playbook?

Playbookilla tarkoitetaan yleensä tilanteeseen parhaiten soveltuvia, ennalta pohdittuja toiminnan malleja. Termi on tuttu urheilusta, jossa sillä tarkoitetaan tiimin kulloisessakin tilanteessa haltuun ottamaa pelistrategiaa. Sales Playbookia sen sijaan sovelletaan myyntiprosessin aikana. Siinä myynnin toimivimmista taktiikoista ja toiminnan malleista valitaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva toimintatapa.

Sales Playbook voi tehostaa toimintaa esimerkiksi näissä tilanteissa:

  • Yrität saada ensimmäisen tapaamisen asiakkaan kanssa joka ei ole koskaan ostanut samanlaista tuotetta tai palvelua.

  • Presentoit ja lähetit ehdotuksen tai tarjouksen, mutta et ole kuullut asiakkaasta mitään sen jälkeen.

  • Inbound-liidi on tullut verkkosivujen kautta, mutta mikä on paras tapa toimia jatkokontaktoinnin suhteen? 

Lataa opas